English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 613 Nystadnes
(Objekt Id: 20548)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515104 m. Nord: 7413376 m.
Lengdegrad: 15.3441180 Breddegrad: 66.8381280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Lys gneis Klassifikasjon: blokker Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grunnfjellsgranitt. Den er uvanlig med at den er middelskornet og ganske lys grå, henimot hvit, men litt mer grå enn granitten ovenfor Langånes. Den er middelskornet til finkornet med markert foliasjon. Granitten har benkning langs foliasjonsplanene med en benketykkelsen er fra en ½ meter og oppover. De polerte platene av den lyse granitten er kun brukt til vurdering av steintypen. Steinen er brukt til fyllmasse ved veibygging og kanskje til murestein for forstøtningsmurer langs E6. Granitten er lys grå av farge, et sted mellom grå og hvit. Den har foliasjon men kan tas ut i store blokker. Granitten er utvilsomt en lavprisstein. Tilgjengeligheten er imidlertig meget god nede i dalen ved E6. Mineralogi Hovedmineralene i granitten er feltspatt og kvarts. I tillegg finnes mindre mengder med glimmer, mest muskovitt. Bergarten har litt biotitt som eneste mørke mineral.
Historikk
Småblokk er tatt ut av Statskog i samarbeid med NGU. Det er laget polerte plater av granitten.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i ei veiskjæring på E6 i Saltdalen. Fra Nasjonalparksenteret på Storjord til uttakstedet er det ca. 4 km nordover eller nedover Saltdalen til lokaliteten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lokaliteten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1840613 Fastfjell
Prøvetaker: NGU/...Lager: Løkken
Kommentar: Lys granittisk gneis


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse