Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 5035 - 608 Skardsjøen 1
(Object Id: 20751)
(Last updated: 29.01.2021)

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 600407 m. North: 7043480 m.
Longitude: 11.0174720 Latitude: 63.5053750
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 16.jul.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :250 / 28

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er fyllittskifer som har blitt formatert til takskiferplater. Fargen varierer fra grå til mørk blå til nesten svart. Dette vestligste bruddet er drevet i en lengde av ca. 150. Den drivverdige sonen er ca. 2 m mektig og er blitt fulgt nedover langs fallet som ble målt til 28°. I den vestligste delen har det vært størst uttak, her er i dag et lite tjern som umuliggjør besiktelse. Vannproblemer oppsto nok i bruddene når en kom under nivået i sjøen. Porøst fjell og sprekker gjorde at vann fra sjøen strømmet inn i bruddet. Gamle bilder fra skiferdriften ved Skardsjøen finnes i NGUs bildearkiv, og ved å studere disse kan man lære mye om datidens takskiferproduksjon. Det meste arbeidet ble gjort med håndredskaper. Kanaler ble hogd med spisshakke slik at man fikk høvelig lengde på skiferplatene. Kubber ble tatt ut i bruddet og senere tilhogd i en produksjonshall.
Location
Skardsjøen ligger like sør for fylkesveien mellom Stjørdalshalsen og Okkelberg. Bruddene ligger på nordsiden helt ned mot sjøen. Hovedbruddet, som er det største, er det vestligste av bruddene.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Fra driften ved Skardsjøen"
Photo no. 3 showing Tilhogging av takskifer"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1714608 Hand specimen
Sampler: Bjørn Lund/...Stored: NGU/...Size(kg): 1

Name of Locality: Skardsjøen 2
(Object Id: 20752 608,01,00)

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 600841 m. North: 7043447 m.
Longitude: 11.0261750 Latitude: 63.5049520
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 16.jul.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :250 / 28

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er den samme som i hovedbruddet,- mørk fyllitt brukt til takskifer. Bruddet er ca. 120 m langt og er delvis vannfyllt. Store skrottipper ved bredden av Skardsjøen vitner om en anseelig uttak
Location
Bruddet ligger helt ned mot Skardsjøen ca 300 m øst for hovedbruddet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"
Photo no. 2 showing Skrottippen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Name of Locality: Skardsjøen 3
(Object Id: 20753 608,02,00)

Location
County: Trøndelag Municipality: Stjørdal (5035)
Map 1:50000: Stjørdal (1621-1) Map 1:250000: Trondheim
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 600951 m. North: 7043506 m.
Longitude: 11.0284290 Latitude: 63.5054470
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Phyllite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 16.jul.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :250 / 28

Information(s) in free text format
Description
Det er brudt på samme skifersone som i de to bruddene lenger vest ved sjøen. Så godt som hele dette bruddet er fyllt med vann.
Location
Bruddet ligger like nord for østenden av Skardsjøen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Helt vest i bruddet"
Photo no. 2 showing Bruddveggen"
Photo no. 3 showing Slik ser stordelen av bruddet ut i dag."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway