English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 615 Børset 1
(Objekt Id: 20768)
(Sist oppdatert: 29.01.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Frosta (1622-2) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605448 m. Nord: 7045877 m.
Lengdegrad: 11.1202870 Breddegrad: 63.5254080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Stjørdalsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"
Foto nr. 2 viser "Børset gård med skifertak fra eget brudd"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :260 / 21
Ikke definert Primær lagning Strøk/Fall :264 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er fyllitt i likhet med andre takskiferbrudd i Stjørdals-området. Fargen varierer fra grønn til blå og nesten svart, men er gjennomsnittlig noe lysere enn de fleste stjørdalsskifrene. Det er brutt skifer på to steder. Det største bruddet ligger lengst øst og er definert som hovedbruddet. Den drivverdige sonen er 1-2 m mektig, og det er brukt spisshakke på denne sonen, antagelig for å unngå å skade den beste skiferen. Ellers kan en se spor etter boring og sprengning andre steder i bruddet. Skiferen her er svært rik på sporfossiler. Tidvis centimeter store pyrittkrystaller. Bakveggen mot nordøst utgjøres av et østfallende (351o/50o) forkastningsplan med slickensides. I toppen av dette overhenget ligger det et konglomerat.
Historisk betydning
Eldste registrerte brudd i Stjørdalsområdet, startet 1830, drift trolig etter krigen. Ett av de større bruddene i Stjørdal, skiferplater herfra er funnet blant annet brukt ved Tilrem i Brønnøysund.
Beliggenhet
Bruddet ligger 500 m NNØ for gården Børset. Bruddet ligger i bunnen av en bratt skrent som her går i retning SSØ-NNV, og har en lengde på ca. 40 m. En traktorvei går fra gården og like forbi bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Den drivverdige skifersonen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Smelror, M., T. Solbakk, B. I. Rindstad, H. Vangen Stuedal and K. Hårsaker (2020). "Notes on Ordovician graptolites, nautiloids and trace fossils from Lånke, Central Norwegian Caledonides." Norwegian Journal of Geology 100: 11.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714615 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Børset 2
(Objekt Id: 20775 615,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Frosta (1622-2) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605408 m. Nord: 7045894 m.
Lengdegrad: 11.1194990 Breddegrad: 63.5255680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Stjørdalsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Tilhogd takskifer i bruddet"

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :260 / 21

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger 20 m vest for nordenden av hovedbruddet, er ca. 20 m langt og er drevet på samme skifersone som hovedbruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger i bunnen av den samme skrenten som omtalt under hovedbruddet, og rett vest for nordenden av dette. Det er brutt på samme sone som i hovedbruddet. Dette bruddet har lengderetning ØNØ-VSV. Bruddet ligger i samme sone som hovedbruddet, men åsryggen bruddene ligger i svinger kraftig her, og dette er årsaken til de forskjellige retningene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet ligger i bunnen av denne brattskrenten"
Foto nr. 2 viser "Takskifersonen er midt på bildet"


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse