English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 616 Hastad
(Objekt Id: 20779)
(Sist oppdatert: 29.01.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Frosta (1622-2) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604613 m. Nord: 7046421 m.
Lengdegrad: 11.1038590 Breddegrad: 63.5305370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Stjørdalsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :265 / 35

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er fyllitt som er nokså lik Børset, men har litt lysere grønnfarge. Kvaliteten på skiferen er dårligere enn de fleste takskiferbrudd i området, og det er ikke produsert mye skifer herfra. Bruddet er ei ca. 40 m lang lang grop i bunnen av lia. Det er fullstendig tilgrodd av småskog og umulig å få tatt gode bilder av.
Beliggenhet
Ved Kleiva gård, ca. 600 m Ø for Okkelberg kapell tar en vei av i nordlig retning som passerer gårdene Nedre og Øvre Hastad. Ved Nedre Hastad gjør veien skarp sving mot vest samtidig som det blir betydelig brattere. ØNØ for denne svingen er det ei bratt li, og under denne et myrdrag. Bruddet ligger i bunnen av denne lia ca. 200 m fra veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714616 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse