English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 624 Ømråberget
(Objekt Id: 20789)
(Sist oppdatert: 27.01.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Frosta (1622-2) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605255 m. Nord: 7046626 m.
Lengdegrad: 11.1169110 Breddegrad: 63.5321810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Stjørdalsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :250 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette bruddet ligger i samme skifersone som Svartåsen, Hastad og Trollvatnet, og bergart og produkt er det samme som i disse bruddene. Bruddet er vel 20 m langt, og avsenkningen 3-4 m. En del takskifer er nok blitt produsert her. Kommentar januar 2021: Bruddet har ligget i databasen som Trollvassbekken, men riktig navn er Ømråberget.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 600 m VSV for Trollvatnet, like nord for bekken fra Trollvatnet. Tett granskog omkranser bruddet, og er ikke lett å finne uten god stedsangivelse.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"
Foto nr. 3 viser "Skrottippen"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Skjelstad og Husbyn (red.) (2006), "Kapellet og bygda : Okkelberg kapell 1906-2006: et historisk tilbakeblikk på bygd, næringsliv og menighet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714624 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse