English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1507 - 601 Håvik
(Objekt Id: 20876)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ålesund (1507)
Kart 1:50000: Brattvåg (1220-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 369291 m. Nord: 6939417 m.
Lengdegrad: 6.4570140 Breddegrad: 62.5624710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Båndgneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en båndet gneis medmed vekslende, ganske tynne, mørke (amfibol og biotitt) og lyse feltspat og kvarts). Biotittinnholdet gjør at bergarten stedvis kan spaltes og gi tilnærmet plane flater som gir grunnlag for muresteinsproduksjon. Bruddet dekker et areal på ca. 10 mål, og avsenkningen er på store deler av bruddet 10-15 m. Ganske store masser er således tatt ut, men det aller meste går til pukk. Men her produseres også noe murestein, og den østligste delen av bruddet synes å være best egnet for dette. Her står loddrette lag som synes å ha brukbare spalteplan. Forekomsten blir drevet av Opshaug Sandtak A/S.
Beliggenhet
Samfjorden går i nord-sør-retning med tettstedet Brattvåg på vestsiden ut mot havet i nord. Ved Håvik er fjorden smal og grunn og forårsaker sterk strøm i fjorden. Over strømmen går veien mot Brattvåg (659) i bru, og like nord for brua og vest for veien ligger bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet med bruddveggen mot vest"
Foto nr. 2 viser "Bruddvegg mot øst"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1534601 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse