English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1825 - 601 Majavatn
(Objekt Id: 20885)
(Sist oppdatert: 04.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424074 m. Nord: 7233092 m.
Lengdegrad: 13.3768870 Breddegrad: 65.2123020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 01.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :270 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Arbeid med ny E6 gjorde at vi ble oppmerksom på at bergarten i området er interessant m.h.p. murestein. Bergarten er en middelskornet mørk amfibolitt-biotittgneis med ganske gode spalteegenskaper, og noen steder langs den nye E6-traseen i området er den brukt i forstøtningsmurer. Gneisen står loddrett og strøket varierer noe på grunn av store foldestrukturer. Området må ansees som interessant med tanke på etablering av et steinbrudd for murestein. Akkurat her ved Majavatn er nok ikke behovet for murestein særlig stort, men både E6 og Nordlandsbanen går gjennom området, så det er gode kommunikasjonsmuligheter både nordover og sørover.
Beliggenhet
Det aktuelle området går langs E6 fra sørenden av Majavatnet til veikrysset hvor veien til Fiplingvatn tar av, en strekning på ca. 8 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Massetak ved E6"
Foto nr. 2 viser "Blotning i bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1981
Geologisk kart over Norge, berggrunnskart MOSJØEN - M 1: 250 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1825601 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 2

Navn på lokalitet: Majavatn 1
(Objekt Id: 20891 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422657 m. Nord: 7225189 m.
Lengdegrad: 13.3510430 Breddegrad: 65.1410920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 01.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :180 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Veiskjæringen det her er snakk om består av samme amfbol-glimmerergneis som i krysset mot Fiplingvatn. Her synes muresteinsegenskapene til bergarten godt, og den er allerede brukt i murer langs den nye traseen.
Beliggenhet
Dette er sørlig grense for byggingen av ny E6 i Majavatnområdet. Lokaliteten ligger ved E6 ved sørenden av Majavatn.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæringen"
Foto nr. 2 viser "Nærbilde"


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse