English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1836 - 601 Melfjellet
(Objekt Id: 20930)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Mo i Rana (1927-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444255 m. Nord: 7375503 m.
Lengdegrad: 13.7474570 Breddegrad: 66.4937330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 07.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein og heller Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :300 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en middelskornet kvartsittskifer med parallelle glimmerplan som gjør den skifrig. Både biotitt og muskovitt finnes på spalteplanene, men det er mest muskovitt, og dette gjør spalteflatene ganske lyse. Like før nedkjøringa mot Melfjordbotn er det tatt ut skifer i et brudd med areal ca. 60x30 m som ikke er i drift lenger. Avstanden mellom spalteplanene er i området 5-10 cm, og dette gjør at bergarten her egner seg best til uttak av murestein. Veien videre mot Melfjordbotn følger samme skifersone. Den går bratt nedover i store slynger som er sprengt flere meter ned i skiferen, og i partier her spalter den tynnere (3-5 cm) slik at den burde egne seg til heller. Mektigheten på skifersonen er beregnet til ca. 80 m (250 m utgående i terrenget med fall 20°), og lengden over Melfjellet er 5-6 km, så dette er en meget betydelig skifer-ressurs. Ca. 200 m ØSØ for bruddet er det flere jettegryter i skiferen sør for veien. Enkelte har diameter inntil 10 m, og de kan være mange meter dype. Disse er blitt dannet av smeltevatn som rant over her på slutten av istida mens innlandsisen fremdeles stengte for drenering sør- og østover.
Beliggenhet
Melfjordveien går gjennom denne skiferen i flere kilometers lengde. Bruddet ligger like før nedkjøringa til Melfjordbotn.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring i skifer"
Foto nr. 2 viser "En av jettegrytene"
Foto nr. 3 viser "Skiferterrenget på Melfjellet"
Foto nr. 4 viser "Jettegryte i veikanten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U.; Marker, M.; Graversen, O. , 1988
Mo i Rana. Berggrunnskart; Mo i Rana; 19271; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1836601 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse