English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1838 - 601 Ertenvågdal
(Objekt Id: 20961)
(Sist oppdatert: 10.09.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472565 m. Nord: 7446356 m.
Lengdegrad: 14.3673230 Breddegrad: 67.1330880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :30 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk, middelskornet gneis med ganske høyt innhold av granat. Granat opptrer i inntil 5 mm store røde korn. Den har parallelle spalteplan med avstand 5 cm og oppover og burde egne seg for uttak til murestein. Lokaliteten er i et øde område uten bebyggelse og i rimelig nærhet til Bodø-området. Dette er gunstige faktorer for evetuell etablering av et brudd.
Beliggenhet
Den aktuelle lokaliteten er ei veiskjæring ved RV17 i Ertenvågdalen like sør for kommunegrensa mellom Bodø og Gildeskål.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæringen med potensiell murestein"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1838601 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 3


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse