English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1837 - 602 Kvarset
(Objekt Id: 20964)
(Sist oppdatert: 13.09.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 439108 m. Nord: 7426592 m.
Lengdegrad: 13.6061850 Breddegrad: 66.9509430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :90 / 45

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en middels- til finkornet amfibolittisk gneis med gode spalteegenskaper som kan gjøre den interessant for bryting av murestein. Rust på spalteflatene indikerer et visst jerninnhold. Lokaliteten ligger i et ubebodd område; det er 1 km til nærmeste hus. En negativ faktor, imidlertid, er gneisens fall motsatt terrengets helning.
Beliggenhet
Den aktuelle lokaliteten er ved RV17 800 m vest for kommunegrensa mellom Gildeskål og Meløy. Fjellet Ramnefloget stuper bratt ned mot sjøen fra 900 m høyde SØ for lokaliteten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæringen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1837602 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse