English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1838 - 602 Skauvolldalen
(Objekt Id: 20979)
(Sist oppdatert: 28.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 460418 m. Nord: 7430735 m.
Lengdegrad: 14.0925080 Breddegrad: 66.9916320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :20 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en lys, lagdelt kalkspatmarmor som spalter i meget forskjellige tykkelser. Marmoren har vekslende hvite og lyse grå bånd, og i veiskjæringer ser den ut til å ha oppsprekking tilnærmet vinkelrett på lagningen. Den burde være egnet for uttak av murestein. Langs R17 kan marmoren følges i 100 meters lengde. Området sør for R17 er ubebodd skogsterreng, og en traktorvei går gjennom området. En negativ faktor er ei kraftlinje som krysser forekomsten.
Historikk
Grunneieren har gjort forsøk på uttak av murestein helt på slutten av 1990-tallet. Dette er tatt innenfor et lag som er 5 – 10 m tykt og kan følges langs strøket over en strekning på ca. 500 meter.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved R17 mellom Sundsfjorden og Sørfjorden i Gildeskål kommune. Forsøksuttaket av murestein ligger 2-300 m sør for Kystriksveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Aktuell lokalitet"
Foto nr. 2 viser "Marmoren spalter godt i forskjellige tykkelser"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 2000
Naturstein i Skauvolldalen, Gildeskål kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.105;16 sider
Abstrakt:
Oppe i Skauvolldalen i Gildeskål kommune er det kartlagt og vurdert et område som inneholder en sone med båndet kalkspatmarmor som er tenkt brukt til produksjon av murstein. Innenfor det kartlagte området er reservegrunnlag begrenset. Mektigheten på sonen er mindre enn 10 m med en utstrekning langs strøket på minimum 500. Det konkluderes med at kalkspatmarmoren med den planparallelle benkningen, innenfor det vurderte området, er vel egnet til uttak av små murstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1838602 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse