English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4648 - 301 Kleberga 1
(Objekt Id: 21232)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314389 m. Nord: 6864269 m.
Lengdegrad: 5.4705430 Breddegrad: 61.8657640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Talk Ressursundertype: Serpentin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en østligste av Kleber/serpentinitt/Talk kroppene ved Kleberga. Den er ca. 40 meter bred og 150 meter lang. Dette er en en sterkt serpetinisert ultramafitt med kraftig talkomvandlings langskanten. Det er talkrike årer med grovkrystallinsk asbest. Avhandlingen til Fure gir en forholdsvis grundig kartlegging av kleber forekomstene i dette området.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Fure, Hallgeir , 1996
Mineralressurser i området Leirgulan - Davik i Bremanger kommune med hovedvekt på ressursene talk, kleberstein og olivin.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING;71 + vedl. sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU17/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU18/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4648 - 301 Kleberga 1

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU17/96 Fastfjell 40.80 0.71 0.00 5.80 0.07 46.20 0.14
HGNGU18/96 Fastfjell 41.50 0.87 0.00 5.90 0.07 42.80 1.39
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU17/96 0.00 0.00 0.00 5.93 100.00
HGNGU18/96 0.01 0.01 0.00 3.58 96.00


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse