English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4648 - 303 Kleberga 2
(Objekt Id: 21234)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314448 m. Nord: 6864509 m.
Lengdegrad: 5.4714150 Breddegrad: 61.8679430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Talk Ressursundertype: Serpentin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en ultramfisk kropp ca. 500 meter lang og 200 meter bred. Bergarten er en en kraftig talkomvandlet og forskifret serpentinitt. Se referanser for yttligere informasjon

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Fure, Hallgeir , 1996
Mineralressurser i området Leirgulan - Davik i Bremanger kommune med hovedvekt på ressursene talk, kleberstein og olivin.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING;71 + vedl. sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU19/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU20/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4648 - 303 Kleberga 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU19/96 Fastfjell 40.50 0.34 0.00 8.50 0.06 46.50 0.04
HGNGU20/96 Fastfjell 40.70 0.40 0.00 9.40 0.11 43.50 0.03
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU19/96 0.00 0.00 0.00 4.11 100.00
HGNGU20/96 0.00 0.00 0.00 5.51 100.00


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse