English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4648 - 305 Kleberga 4
(Objekt Id: 21236)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 315450 m. Nord: 6864929 m.
Lengdegrad: 5.4899960 Breddegrad: 61.8721930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Talk Ressursundertype: Serpentin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er den minste av de viktigste kleber og serpentinitt forekomstene i dette område, ca. 50x 50 meter, kraftig talkomvandlet. Se referanser for ytterligere informasjon

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Fure, Hallgeir , 1996
Mineralressurser i området Leirgulan - Davik i Bremanger kommune med hovedvekt på ressursene talk, kleberstein og olivin.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING;71 + vedl. sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU22/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse