English version
MALMDATABASEN
Registrering 1812 - 001 Seljemark
(Objekt Id: 2127)
(Sist oppdatert: 10.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 379752 m. Nord: 7247808 m.
Lengdegrad: 12.4174810 Breddegrad: 65.3310080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Fortrengningsmalm Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Vesuvian Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Klinozoisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt
Sidebergart Migmatittisk biotittgn. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Monzodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :10 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :351 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tidspunkt for forsøksdriften på forekomsten er ukjent. En 3 m lang stoll finnes 10 m fra stranden og ca 400 m sør for naustet ved Seljemark, innerst i Ursfjorden. Mineraliseringen er knyttet til en ca. 4 m bred sone av kalkspatmarmor som er innlagret i en 50 m bred inneslutning av migmatittiske biotittgneiser. Inneslutningen opptrer i monzodiorittiske intrusiver som dominerer berggrunnen langs stranden nord og sør for Seljemark. De gjennomsettes av ganger og mindre kropper av tonalitt, granodioritt og fin- middelskornet biotittførende leuko-granitt. Sistnevnte finnes som en 10-15 m bred kropp langs grensen av gneisene i sør, og dessuten som mindre ganger i den mineraliserte marmorenhet. Marmoren, som utgjør kjernen i en synform med akseretning 10/40 er omvandlet til granat-pyroksenskarn langs gneiskontakten. Skarnsonen når mektigheter på 30-50 cm, men er bare mineralisert i foldeombøyning i sør hvor stollen er anlagt. Bare den ytterste del av stollen fører mineralisering, da den er drevet gjennom skarnet og inn i gneisene på liggsiden av ombøyningen. Mineraliseringen omfatter disseminasjon og semimassive segregasjoner av magnetkis med sterkt varierende innhold av kobberkis i delvis aktinolitt-omvandlet pyroksen-granat-skarn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1974
Bindal. Berggrunnskart; Bindal; Gradteig I 19; 1:100 000; trykt i farger; NGU nr. 53 (1910)
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0001.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten granat-pyroksen skarn med fink. diss. og grovk. årer av po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0001.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Pyroksendominert skarn med fink. diss. og grovk. årer av po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
39/9089791 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-diss. i aktinolittomv. pyroksenskarn med litt kobberkis.
39/9089792 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-diss. i aktinolittomv. pyroksenskarn med litt cpy. Sterkere diss. og mindre cpy enn forrige prøve.
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse