English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 001 Jengelvatnet
(Objekt Id: 2128)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437782 m. Nord: 7222738 m.
Lengdegrad: 13.6744720 Breddegrad: 65.1223090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Poreromsfylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 50 Retning: 290
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Liminggruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kvarts-karbonatgang Intrusiv
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foldeakse Strøk/Fall :30 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :220 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er skjerpet på tre steder i små konkordante linser og smale, diskordante ganger av kvarts og karbonat som fører disseminasjon av bornitt, malakitt og hematitt. Skjerpene er av gammel dato og er merket med rustne mutingsbolter. Hovedskjerpet: Sprengt ut 2m3 i liten grop. Flere, noen dm mektige, noe uregelmessige (retning ca. 220/50), tilnærmet konkordante og parallelle kvarts-karbonatganger i grønnskifer over ca. 1m mektighet. Pga. overdekket kan gangene ikke følges langs strøket. Bornitt, malakitt og hematitt i små, uregelmessige ansamlinger og årer i kvarts-karbonatgangene (prøve 02 og 03). Også noe bornitt og malakitt disseminert og årebundet (smale sprekker) i grønnskiferen nær gangkontaktene (04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0002.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-karbonatgang med bornitt + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0002.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-karbonatgang med bornitt + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0002.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. kv./grsk. med bornitt + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 2964 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437852 m. Nord: 7222778 m.
Lengdegrad: 13.6759450 Breddegrad: 65.1226810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Tilsynelatende samme nivå som hovedskjerpet. Utsprengt 1m3 i skrent i kvarts-karbonatlinse som er 1.5m mektig og 4-5m lang. Den fører bare spor av bornitt og malakitt men relativt mye hematitt (05). Det er stedvis noe feltspatomvandling langs gangkontaktene. Det er folding (akse 290/30) som her har ført til fortykking av gangen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0002.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kv.-karb.-linse med hematitt-diss. (litt malakitt).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 2965 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437932 m. Nord: 7222678 m.
Lengdegrad: 13.6776950 Breddegrad: 65.1217990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: På tilsynelatende lavere nivå i grønnskiferen enn 1 og 2. 3m3 utsprengt i skrent med kvarts-karbonatlinser (opptil 0.5m mektige og lite utholdende) og diskordante årer av få cm mektighet. Litt disseminasjon av bornitt, malakitt og hematitt i begge typer, samt langs kontaktene med sidestein (01) og litt ut i grønnskiferen. Det er mye overdekke i området. De blottede kvarts-karbonatgangene er små og har lav Cu-gehalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0002.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. kvarts/grønnskifer med litt bornitt + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 001 Jengelvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0002.01 Fastfjell 35996 114 4 43 181 110.8 15039.0
NO0002.02 Fastfjell 13242 10 2 3 4 59.1 59703.0
NO0002.03 Fastfjell 31144 5 7 2 3 51.6 23301.0
NO0002.04 Fastfjell 24671 22 7 14 29 44.2 4068.0
NO0002.05 Fastfjell 317 96 10 29 64 .9 141.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0002.01 3.0 3.0 2 .6 78 1.00 2 2 1.18
NO0002.02 3.0 3.0 2 .3 34 1.00 2 2 .38
NO0002.03 3.0 3.0 6 .5 24 1.00 2 2 1.00
NO0002.04 3.0 3.0 6 .6 27 1.00 2 2 .67
NO0002.05 3.0 3.0 8 .4 26 1.00 2 5 .04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0002.01 20 140 885 3.34 2.00 5.00 1 52.0 7.00
NO0002.02 8 8 334 1.02 2.00 5.00 2 53.0 3.00
NO0002.03 2 2 169 .88 2.00 5.00 4 63.0 2.00
NO0002.04 19 21 1037 2.65 2.00 5.00 1 145.0 6.00
NO0002.05 30 62 1191 3.24 2.00 5.00 1 130.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0002.01 5
NO0002.02 2
NO0002.03 5
NO0002.04 5
NO0002.05 5


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse