English version
MALMDATABASEN
Registrering 1816 - 001 Johanvatnet
(Objekt Id: 2131)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 381702 m. Nord: 7273978 m.
Lengdegrad: 12.4364520 Breddegrad: 65.5662880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Turmalin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Goethitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Porfyrisk granodioritt Intrusiv
447 mill. år;..Metode:U/Pb
Sidebergart Porfyrisk dioritt Intrusiv

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det var tidligere registrert en gullanvisning i området. Under den regionale berggrunnskartlegging av kartbl. Vevelstad 1826-3, ble det påvist svakt arsenkismineraliserte kvartsganger på fjellryggen sør for Johanvatnet og mellom Andalshatten og Forneshatten. Under befaringer i 1992 ble det også påvist meget svakt mineraliserte ganger på fjellryggen 500 m rett vest for Johanvatnet. Alle gangene, 2-30 cm brede og opptil 25 m lange, opptrer på kontakten mellom megaporfyrisk granodioritt og et eldre kompleks dominert av porfyrisk dioritt. Gangenes orientering er angitt som sprekker under pkt. 6: Strukturer. Hovedanvisning: Kvartsganger, dels turmalinførende og mørk grå skyet med rusten granodioritt langs kanten. Den skyete type fører finkornet, svak disseminasjon av arsenkis. Analysene indikerer også tilstedeværelse av Pb-Cu-Bi-sulfosalter.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089811 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten granitt langs turmalin-kvartsgang.
39/9089812 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk grå skyet kvartsgang med finkornet arsenkisdisseminasjon (svakt mineralisert).
92039 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med goetitt-fylte druserom, svak disseminasjon og spredte korn av arsenkis, kobberkis og molybdenglans.
92040 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang (10 cm) med 1-2 cm bred, svart kataklasittåre langs kanten. Et par ørsmå arsenkiskorn langs kataklasittåre.

Navn på lokalitet: Østre anvisning
(Objekt Id: 2966 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 382532 m. Nord: 7274538 m.
Lengdegrad: 12.4539270 Breddegrad: 65.5716090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Østre anvisning: Svakt rusten kvartsgang (10-30 cm bred) med druserom fylt med goetitt. Gjennomsetter porfyrisk dioritt på kanten av mega-porfyrisk granodioritt apofyse. Svakt brunlig klorittisert dioritt langs kanten. Finkornet og svak disseminasjon av kobberkis, arsenkis og molybdenglans (vanskelig å se) med 0,5 g/t Au ifølge analysen. Str:/Fall: 238/51.

Navn på lokalitet: Ryggen anvisning
(Objekt Id: 2967 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 382532 m. Nord: 7274538 m.
Lengdegrad: 12.4539270 Breddegrad: 65.5716090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ryggen anvisning: 50 m videre mot øst. 2-10 cm kvartsgang med svarte kataklasittårer som gjennomsetter apofyse av megaporfyrisk granodioritt. Gangen fører et par spredte og ørsmå arsenkiskorn. Str/fall: 22/67.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse