English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 001 Skaiti
(Objekt Id: 2137)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 538029 m. Nord: 7422999 m.
Lengdegrad: 15.8694530 Breddegrad: 66.9224450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 160 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Gasakdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Skaitiovergruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er beskrevet bl.a. av prof. Th. Vogt, og prøvetatt bl.a. i 1949. Analyser i Sulitjelma Bergverk rapport nr. 533 200 001. Sonen består av kisimpregnasjon i serisittskifer. Utgående påvist i ca. 100 m lengde. Trolig samme stratigrafiske nivå som Jervasforekomsten i Sverige og Kong Oscar-sonen. Stien, R. 1993. Det finnes intet skjerp eller andre synlige arbeider utført på denne mineraliseringen. Det er vanskelig å se synlig kismineralisering, men en sone på 3-5 m mektighet i serisittskifer i vannkanten ved Balvatnet er kraftig rusten. Furuhaug, L. 1994.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0011.01 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten, mørk serisittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse