English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 003 Skjerphaugen
(Objekt Id: 2138)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 441042 m. Nord: 7261508 m.
Lengdegrad: 13.7272420 Breddegrad: 65.4706800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb As Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 12 % 21.04.1997
REE 23 % 21.04.1997

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form:
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 295 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Skinnfjellenheten
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :190 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :295 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 85m SSØ for det trigonometriske punktet på Skjerphaugen, på en liten oppstikkende knatt i myra. Det er en 3x2m vannfylt synk, hvorfra det går en 60m lang gjengrodd røskegrøft i myra mot VNV. Den mineraliserte hydrotermalkvartsgangen er blottet over få meters lengde. Største observerte mektighet er 70cm. Gangens retning er 295/80. Lite sulfider ses i fastfjell, men fra tippen ses bånd (opptil 3-4cm mektige) av tilnærmet massiv arsenkis i kvarts (prøve 01). Spredte, opptil 5-6mm store arsenkiskrystaller finnes også disseminert i melkekvartsen. Mer dominerende enn arsenkis er blyglans som disseminasjon og mindre ansamlinger i kvartsen (02 og 03). Arsenkis og blyglans opptrer ikke i direkte tilknytning til hverandre, men sammen med blyglans er det stedvis assosiert litt kobberkis. Magnetkis ble observert i enkelte stuffer, det samme med bergkrystaller. Ut fra denne kvartsgangen løper det ut flere, opptil 10cm mektige kvartsganger med retning 85/90. Disse er i liten grad mineralisert. Kvartsgangene skjærer diskordant gjennom middelskornet glimmergneis (04) som har linser og bånd av kvartsdioritt. Foliasjonen i gneisen er 190/75.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0012.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hydrotermalkvarts med apy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0012.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hydrotermalkvarts med ga + apy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0012.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hydrotermalkvarts med ga + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0012.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis fra gangkontakten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse