English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 004 Tausa
(Objekt Id: 2142)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 532330 m. Nord: 7409399 m.
Lengdegrad: 15.7354830 Breddegrad: 66.8011150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 90 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Gasakdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Skaitiovergruppen Formasjon: Sisoformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er påvist av bl.a. prof. Th. Vogt, og prøvetatt i 1948, men ingen analyser er funnet. Sonen består av <1 m kisimpregnasjon i to nivåer. Utgående er påvist i ca. 1 km lengde. Trolig samme stratigrafiske nivå som Jervasforekomsten i Sverige og Kong Oscar-mineraliseringen. Stien, R. 1993. Ingen forekomst ble funnet på den oppgitte lokalitet. Bonden på gården Brattli hadde aldri sett eller hørt om noe skjerp i dette området. Han tipset oss derimot om en annen forekomst, "Schølberg-gruva", som skulle ligge inn mot grensa ved Graddis. Denne er imidlertid befart og prøvetatt av Wilberg i 1992 og gitt eget nr. (NO0794). Furuhaug, L. 1994.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse