English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 005 Gamforsen
(Objekt Id: 2144)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 527979 m. Nord: 7406699 m.
Lengdegrad: 15.6359050 Breddegrad: 66.7773250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Adolf Hansen, Skaiti har funnet og anmeldt molybdenglans et par hundre meter NV for Gamforsbrua. Han har seinere ikke gjenfunnet stedet. Jeg fant heller ingen mineralisering. Så endel kvartsårer i gneisen - en med grønn og fiolett flusspat. A. Hansen har også funnet en molybdenglansmineralisert blokk i veikanten noen hundre meter SØ for brua. Iflg. NGU rapp. nr. 1650/30A er molybdenglans observert på stikk i metarhyolitt i veiskjæring ved UTM 282 069.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse