English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 001 Kjepsøy
(Objekt Id: 2146)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kabelvåg (1131-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 491513 m. Nord: 7569096 m.
Lengdegrad: 14.7949060 Breddegrad: 68.2351530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Mangeritt Intrusiv

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er undersøkt med en 4x3m2, nå vannfylt, synk. Mineraliseringen er ikke blottet. Fra tippen ses sterkt forrustet (pga. mye magnetkis, kobberkis og svovelkis) middelskornet massiv magnetittmalm (prøve 01, 02 og 03). Fra stuffmaterialet framgår et komplekst forhold mellom malm og sidestein, som er middelskornet mangeritt, med innfingringer og inneslutninger av mangeritt i massivmalmen (prøve 04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0020.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt med po, cpy og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0020.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt med po, cpy og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0020.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt med po, cpy og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0020.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt med po, cpy og py med gneisinnesl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 001 Kjepsøy

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0020.01 Fastfjell 369 496 -81 41 -32 -16.2 7.0
NO0020.02 Fastfjell 144 116 -81 24 51 -16.2 11.0
NO0020.03 Fastfjell 537 265 -81 38 40 -16.2 32.0
NO0020.04 Fastfjell 412 191 -81 47 -32 -16.2 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0020.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0020.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0020.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 24
NO0020.04 3.0 3.0 -20 -16.2 134 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0020.01 1.70 209 -16 687 26.80 -30.00 -30.00 -32.4 191.00
NO0020.02 2.04 139 -16 353 17.30 -30.00 -30.00 -32.4 142.00
NO0020.03 2.43 171 -16 749 21.80 -30.00 -30.00 39.0 245.00
NO0020.04 2.45 80 -16 1500 14.70 -30.00 -30.00 -32.4 91.70
------------------
Prøvenr. B*
NO0020.01 -81
NO0020.02 -81
NO0020.03 -81
NO0020.04 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse