English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 001 Steinåga
(Objekt Id: 2147)
(Sist oppdatert: 22.06.2016)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481813 m. Nord: 7405316 m.
Lengdegrad: 14.5868660 Breddegrad: 66.7656560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: ,02 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1975 - 1975 Geofysikk Selskap/Institusjon:A/S Sulitjelma Gruber
Rekognoserende kartlegging og VLF-målinger.
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
3 prøver.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 20 / 80 Retning: 220
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Stabbursdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :220 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Sammendrag
21.6.2016 Basert på beskrivelser av Wilberg/Furuhaug fra 1992 og undersøkelsesrapport med rekognoserende kartlegging og VLF-målinger fra Sulitjelma Gruber fra 1975 ser det ut til at området er uten økonomiske interesse for framtidig mineralutvinning.
Fri tekst
Skjerpet er 4x3m og 2m dypt, med 20m3 tipp. Bergarten i skjerpet er amfibolitt, overveiende grovkornet med opptil 2-3cm store hornblende- krystaller. Amfibolitten fører disseminasjon av magnetkis og litt kobber- kis (sulfider også i årer) over hele skjerpebredden (prøve 01 og 02) - det er en mektighet på minst 4m. I noen få partier (bånd?) er amfibolitten mer fin-kornet og fører semimassiv magnetkis og kobberkis over mektigheter på 5-10cm (03). Andre synlige gangmineraler, i tillegg til hornblende, er det litt granat, kvarts, biotitt og feltspat. Sidebergart er lys glimmergneis med 10-20cm mektige amfibolittbånd. Terrenget er overdekket og blokkrikt, så størrelsen på amfibolitten kan ikke bestemmes. I elveskrenten (Steinåga), UTM 481800 7405330, og i et gammelt elveløp 30m nord for Steinåga er det 3 mineralisert (lite sulfider) amfibolitter over 80m mektighet. Sannsynligvis er det flere små amfibolittlinser. Den vestligste er 4m, den midterste er 1m og den østligste er 1.5m mektig.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kart"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søyland-Hansen, T. & Harrison, J. (1975) Geologisk kartlegging og VLF måling i Steinåga, Beiardalen, Beiarn kommune. Sulitjelma Gruber A/S. BV2056

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0021.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet amfibolitt med disseminasjon av magnetkis og kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0021.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. amf. med diss. po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0021.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. semimassiv po-cpy i amf.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 001 Steinåga

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0021.01 Fastfjell 823 116 19 74 182 .1 15.0
NO0021.02 Fastfjell 5470 63 22 174 423 .9 9.0
NO0021.03 Fastfjell 1093 32 2 394 1081 .1 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0021.01 4.0 11.0 6 .2 3 1.00 2 6 3.82
NO0021.02 3.0 8.0 2 .4 9 2.00 2 4 10.12
NO0021.03 3.0 83.0 2 .2 5 2.00 2 13 25.77
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0021.01 38 64 352 7.71 3.00 9.00 1 8.0 23.00
NO0021.02 16 51 261 15.45 2.00 5.00 1 14.0 10.00
NO0021.03 12 23 247 33.51 2.00 5.00 1 24.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0021.01 4
NO0021.02 3
NO0021.03 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse