English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 002 Gåstjønna
(Objekt Id: 2151)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436544 m. Nord: 7332402 m.
Lengdegrad: 13.5959830 Breddegrad: 66.1057030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 1125 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 10 % 04.01.1993
Fe-total 19 % 04.01.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 355 / 80 Retning: 225
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: Jernformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Staurolitt-granatgl.sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :45 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gåstjønna hem.mt.-malm (300-320 m.o.h.) er 500 m lang x 15 tykk x 50 m dyp= 1125000 t. I tillegg ligger en 150 m lang og 3-4 m tykk malmlinse litt NØ, og en 100 m lang og 3-4 m tykk malmlinse litt sørvest for denne største Gåstjønna-malmlinsen. 2 kjemiske analyser fra hovedlinsen (Norsk Jernverks lab. 1976) gir (%): Fe-tot. Fe-mag. P S ------------------------------------ 19,4 12,5 0,16 spor 22,9 16,8 0,16 0,01 Magnetiske flymålinger. --------------------------------- Dessverre går ingen flylinje over utgående av Seljeli-malmen. Nærmeste flylinje 1000 m nord for Seljeli-malmsonen går i grensen mellom kalkspatmarmor (Elsfjordgruppen) og granatglimmergneis (Ørntindgruppen, gneisunderlaget). Denne flylinje gir ingen anomali nord for Seljeli. Nærmeste flylinje 1400 m sør for Seljeli (malm IV og V) krysser Gåstjønna-malmen og gir en positiv magnetisk anomali. Man må på grunnlag av flylinjen anta at anomalien ved Gåstjønn hovedsakelig skyldes Gåstjønna-malmen. Man kan tenke seg at anomalien delvis også skyldes dypere deler av Seljeli malmsone som har 50-60°fall sørover. Strukturgeologi. ----------------------- Dolomitten på nordsida av Seljeli jernmalmdrag er sammen med staurolitt-granatgl.sk. og jernmineralisering det beste ledenivå. Stratigrafien i Seljeli-feltet er grovt sett: øverst jernmineralisering staurolitt-granatglimmerskifer nederst dolomitt Øst for Gåstjønna er samme stratigrafi opprettholdt, men oppstykket og avslitt i linser p.g.a. den store intruderte Nilsfjell kvartsdioritt. Man må anta at det er en liggende synformstruktur mellom Seljeli-malmdraget og Gåstjønna malmdrag med mer eller mindre sammenhengende malm. Primært er jernmineraliseringen et og samme nivå.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1947
Seljeli jernmalmforekomster i Elsfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1986;5 sider
Abstrakt:
Lokalitetsnummer forts.: 40456, 40458 - 40460 Rapporten er en brevkopi og omhandler Seljeli jernmalmforekomster. Det blir referert til magnetometerundersøkelser og gitt en detaljert beskrivelse av nødvendige undersøkelsesarbeider av forekomsten. Det er også utført malmberegninger og driftsoverslag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1732 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite dissemination in amphibolitic rock
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1733 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite-amphibole-epidote rock
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1734 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite-amphibole-epidote rock
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1735 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite-amphibole-epidote rock
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 002 Gåstjønna

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Au# As*
JS_FE1732 Fastfjell 4 18 1 10 11 2.0 -1
JS_FE1733 Fastfjell 3 22 2 11 14 2.4 1
JS_FE1734 Fastfjell 2 17 1 13 15 1.6 1
JS_FE1735 Fastfjell 3 19 2 13 15 2.3 -1
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* Sn* Se* Ga* V* Th* U* W*
JS_FE1732 199 0.30 1 -0.50 8.60 110 5.20 0.80 -1
JS_FE1733 60 0.50 1 -0.50 8.40 95 5.10 0.60 -1
JS_FE1734 26 0.50 -1 -0.50 4.30 75 2.90 0.70 -1
JS_FE1735 158 0.40 2 -0.50 9.80 113 5.90 1.10 1
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
JS_FE1732 22.9 249.5 26.6 107 8.20 0.40 0.10 21.20 50.00
JS_FE1733 34.1 189.2 22.8 98 9.50 0.60 0.20 24.10 51.20
JS_FE1734 1.9 221.0 20.1 57 6.80 0.30 -0.10 13.90 29.50
JS_FE1735 22.1 323.5 24.8 120 12.20 0.70 0.10 30.50 64.20
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
JS_FE1732 5.65 21.90 4.67 1.15 4.61 0.74 4.36 0.95 2.80
JS_FE1733 5.80 22.50 4.41 1.08 4.16 0.66 4.03 0.82 2.54
JS_FE1734 3.24 13.10 2.46 0.66 2.70 0.44 2.95 0.66 2.12
JS_FE1735 7.08 26.30 5.21 1.24 5.09 0.74 4.52 0.91 2.66
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
JS_FE1732 0.38 2.56 0.38 -1 2.90
JS_FE1733 0.35 2.23 0.37 -1 2.40
JS_FE1734 0.31 2.05 0.32 -1 1.30
JS_FE1735 0.37 2.46 0.37 -1 3.10

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1732 Fastfjell 45.60 7.85 0.62 29.90 0.11 4.42 8.22
JS_FE1733 Fastfjell 45.80 6.73 0.55 29.10 0.18 5.05 10.40
JS_FE1734 Fastfjell 33.30 3.50 0.32 42.50 0.65 5.67 13.10
JS_FE1735 Fastfjell 44.60 8.31 0.72 23.00 0.20 6.47 13.90
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1732 1.03 1.21 0.51 -0.44 99.00
JS_FE1733 0.65 1.16 0.35 -0.41 100.00
JS_FE1734 0.39 0.13 0.41 -0.76 99.00
JS_FE1735 0.91 1.10 0.37 0.03 100.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse