English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 001 Brokløysa
(Objekt Id: 2154)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 518703 m. Nord: 7612286 m.
Lengdegrad: 15.4597660 Breddegrad: 68.6220180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringens utgående ble ikke funnet, men 290 m.o.h., UTM 518700 7612290, lå det blant nedfallsmaterialet endel blokker av finkornet kvartsbåndet magnetittmalm (semimassiv til massiv) (prøve 01 og 02), så det er å anta at malmsonen har utgående i stupet ovenfor. Vogt (1905) skriver: "På grund af fare for stensprang og ras var gangen ved mit besøg for den vesentligste del utilgjengeligt. Jeg var dog på gangen øverst oppe i skaret, i høyde ca. 360 m.o.h., hvor gangens mektighet ble anslået til 20 - 25 meter".

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0028.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0028.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 001 Brokløysa

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0028.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 5.0
NO0028.02 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0028.01 3.0 3.0 -20 -16.2 1020 -16.20 -20 -20 -20
NO0028.02 3.0 3.0 -20 -16.2 923 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0028.01 .15 -16 -16 20 12.00 -30.00 -30.00 40.4 -16.20
NO0028.02 .18 -16 -16 17 12.50 -30.00 -30.00 39.2 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0028.01 -81
NO0028.02 -81


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse