English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 002 Gåsfjorden
(Objekt Id: 2155)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511973 m. Nord: 7630326 m.
Lengdegrad: 15.2964680 Breddegrad: 68.7841790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 75 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmergneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :75 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger vanskelig tilgjengelig i fjellsida ca. 80 m.o.h. hvor den ses som et rustent lag, anslagsvis 7-8 m mektig. I ligg er det middels- til finkornet glimmergneis med mer eller mindre amfibol. Også denne er på flere steder rusten pga. magnetkisimpregnasjon. Gneisen er båndet med leukosomer og gjennomsatt av granitt- og dolerittganger. Det er tildels sterk oppknusing og mylonittisering. Fjellsiden er nylig rensket for rasmateriale og blokker fra mineraliseringen derfor vanskelig å finne. Men det finnes endel blokker av kvartsrik glimmergneis med magnetkisdisseminasjon (prøve 02) som tildels er amfibolholdig (prøve 03). Også enkelte kvarts- feltspatpegmatitt med semimassiv magnetkis og noe kobberkis (prøve 01). Bøckman (1956) beskriver også nedfallsblokk med massiv magnetkis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1956
Befaring av Gåsfjorden magnetkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2733;1 sider
Abstrakt:
Forekomsten er en rusten linse på 80 - 100 m2 som ligger utilgjengelig i et stup ved Gåsfjordens innløp. Bergartene beskrives som amfibolitt og stripet gneis. I ura nedenfor forekomsten finnes blokker av impregnasjon og drøy magnetkis opptil 40 cm i tverrmål. Analyser av malmen viste 0,03 og 0,01 % Ni, men dessuten noe av de sjeldne jordartene Ge, Be??, Nb.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0029.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med semimassiv po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0029.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik glimmergneis med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0029.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amf.holdig glimmergneis med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 002 Gåsfjorden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0029.01 Fastfjell 1090 120 -81 44 70 -16.2 39.0
NO0029.02 Fastfjell 268 87 -81 33 63 -16.2 10.0
NO0029.03 Fastfjell 89 49 -5 18 41 -1.0 17.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0029.01 3.0 3.0 -20 -16.2 63 -16.20 -20 -20 -20
NO0029.02 3.0 3.0 20 -16.2 142 -16.20 -20 -20 -20
NO0029.03 3.0 3.0 -20 -1.0 101 1.70 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0029.01 11.20 40 -16 256 18.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0029.02 9.00 58 -16 171 13.20 -30.00 -30.00 63.2 -16.20
NO0029.03 2.11 169 25 262 5.55 -30.00 -30.00 87.6 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0029.01 -81
NO0029.02 -81
NO0029.03 13


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse