English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 001 Tverrberget
(Objekt Id: 2157)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 441682 m. Nord: 7306097 m.
Lengdegrad: 13.7214920 Breddegrad: 65.8707550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :120 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i et stup, og er derfor vanskelig tilgjengelig. Det er utbrudt omkring 5 m3. Over kalkspatmarmor er det minst 5-6 m mektig, rusten granatglimmerskifer med tynne lag av amfibolitt (± granat). Det er litt diss. av magnetkis og svovelkis og spor av kobberkis over hele mektigheten av glimmerskifer (prøve 03) og amfibolitt, men sulfidene er konsentrert i minst ett 20-30 cm mektig lag av semimassiv magnetkis og litt svovelkis i grafittglimmerskifer (01, 02 og 04) med noe cummingtonitt. I den mineraliserte sonen er det lokale diskordanser pga. glidning.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0031.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med semimassiv po-py-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0031.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med semimassiv po-py-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0031.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0031.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po i grafittgl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 001 Tverrberget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0031.01 Fastfjell 614 103 29 15 213 .7 8.0
NO0031.02 Fastfjell 202 120 12 45 244 .8 13.0
NO0031.03 Fastfjell 67 99 15 17 68 -.3 3.0
NO0031.04 Fastfjell 397 153 44 24 287 .8 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0031.01 9.0 7.0 -5.0 6 -.2 5 17.00 3 2
NO0031.02 21.0 11.0 -5.0 17 -.2 20 23.00 -2 3
NO0031.03 -3.0 -3.0 -5.0 3 -.2 114 6.00 2 -2
NO0031.04 18.0 8.0 -5.0 7 -.2 3 19.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0031.01 4.93 137 34 4121 11.25 8.00 6.00 -2 27.0
NO0031.02 6.96 218 76 4158 14.94 8.00 -5.00 -2 18.0
NO0031.03 1.07 97 71 220 4.66 10.00 -5.00 -2 8.0
NO0031.04 8.00 143 25 7375 17.08 5.00 -5.00 -2 111.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0031.01 15.00 6
NO0031.02 37.00 5
NO0031.03 29.00 5
NO0031.04 35.00 3


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse