English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 003 Kamvatnet
(Objekt Id: 2166)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520063 m. Nord: 7607416 m.
Lengdegrad: 15.4922380 Breddegrad: 68.5782490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart monzonittisk granulittgneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :230 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :300 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 540m.o.h. NV for Kamvatnet. Det er 3m mektig finkornet kvartsbåndet magnetitt-mineralisering (prøve 01 og 02) i monzonittisk granulittgneis. Vekselbånding i mm- til cm-skala mellom magnetitt-bånd og kvarts(-feltspat)-bånd. Mineraliseringen kan følges over minst 150 m lengde. I den NØ-lige delen er foliasjonen 230/30, mens det i SV dreier til V-lig, steilt strøk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0040.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min., gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0040.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 003 Kamvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0040.01 Fastfjell 19 9 -3 -1 17 -.3 6.0
NO0040.02 Fastfjell 35 34 -3 3 21 -.3 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0040.01 -3.0 -3.0 -5.0 22 -.2 3 6.00 -2 -2
NO0040.02 -3.0 -3.0 -5.0 9 .6 7 6.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0040.01 .01 3 9 225 39.52 -2.00 -5.00 -2 37.0
NO0040.02 .01 402 10 204 27.74 -2.00 -5.00 -2 13.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0040.01 4.00 11
NO0040.02 15.00 3


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse