English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 004 Snøtindan
(Objekt Id: 2175)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524933 m. Nord: 7604826 m.
Lengdegrad: 15.6110810 Breddegrad: 68.5546290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart monzonittisk biotittgneis

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :120 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet på ryggen som danner grense mellom Nordland og Troms, i en høyde av 670m.o.h. Det er her 1m mektig finkornet kvartsbåndet magnetitt-mineralisering (prøve 01). Bånding i mm-cm-skala. Mot SØ forsvinner den under en isbre, og mot NV er den dekket av blokker. Ved UTM 524790 7605150 (630m.o.h.) er det sannsynligvis samme mineralisering som dukker opp igjen i fjellsida. Den fortsetter NV-over til UTM 524580 7605230 (600m.o.h.), hvor det er ca. 2m mektighet av semimassiv magnetkis-magnetitt i mm-cm-bånd i gneisen (prøve 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0049.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4190 4,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524513 m. Nord: 7605026 m.
Lengdegrad: 15.6008370 Breddegrad: 68.5564600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0049.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-mt-min. i monzonittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 004 Snøtindan

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0049.01 Fastfjell 35 11 -3 -1 16 -.3 2.0
NO0049.02 Fastfjell 600 42 -3 56 94 .6 28.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0049.01 -3.0 -3.0 -5.0 17 .9 2 6.00 -2 -2
NO0049.02 -3.0 -3.0 -5.0 4 -.2 14 2.00 2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0049.01 .02 9 10 565 30.82 -2.00 -5.00 -2 6.0
NO0049.02 6.67 78 74 207 17.91 -2.00 -5.00 -2 18.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0049.01 3.00 -3
NO0049.02 6.00 7


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse