English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 005 Svartflåget
(Objekt Id: 2178)
(Sist oppdatert: 26.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436082 m. Nord: 7329347 m.
Lengdegrad: 13.5872920 Breddegrad: 66.0782090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total < 15 % 04.01.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1974 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 25 / 90 Retning: 205
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kvartsdioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Skarn Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :25 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Svartflåget mt.hem.-mineralisering (325-375 m.o.h.) er en 10 m tykk, fattig mineraliserin med under 15 % Fe-total. Det er en linse som "flyter " inne i Nilsfjell kvartsdioritt. Tykkelse: 10 m. Lengde: 120 m. Dyp: 50 m. Tonnasje: 180000 t.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johnsen, Sigmund , 1979
Petrografisk-petrologisk og strukturgeologisk undersøkelse i Elsfjord/Korgenområdet, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Poulsen, A.O. , 1941
Jernmalmforekomster ved Elsfjorden.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 77;4 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, 40460 Rapporten er en utredning som bygger på tidligere beskrivelser av J. C. Torgersen og professor J. H. L. Vogt. Mineraliseringene er vanlig sedimentær jernmalm av Dunderlandstypen, men malmleiene er mindre. Følgende malmfelt blir beskrevet: Seljelidfeltet Stormofeltet Davemofeltet Fuglestrand-, Skravlå- og Drevasfeltet. Mineraliseringen er magnetitt og hematitt og metallinnholdet er ca. 35% - 40 % Fe.

Bøckman, K.L. , 1946
Elsfjord kis- og jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1953;1 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40007, 40455, 40456, 40458-40460. Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Elsfjord kis- og jernmalmfelter 1946 Stien kisgruve. Malmen er avdekket med 2 dagskjæringer og 1 synk hvor mineraliseringen er impregnasjon av kobber- og magnetkis. Øvre Stien. Forrustet gangsone uten økonomisk verdi. Toven jernmalmfelt. Forekomsten er avdekket med en røsk hvor mineraliseringen er striper av magnetitt.

Torgersen, J.C. , 1921
Elsfjordfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 981;1 sider
Abstrakt:
Rapporten behandler Elsfjord Kisgruve (Flatmogruven) Forekomsten er avdekket med 8 m lang skjæring og mineralisering opptrer som impregnasjon av svovel- og magnetkis i kvartsittisk skifer. Forekomsten ligger i et kisdrag hvor det er kjent flere kismineraliseringer. Videre undersøkelser av gruva og kisdraget er ønsket.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse