English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 018 Stuvågfjellet
(Objekt Id: 218)
(Sist oppdatert: 13.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 594339 m. Nord: 7106122 m.
Lengdegrad: 10.9337430 Breddegrad: 64.0688910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 25 / 55 Retning: 50
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Sevedekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amphibolite Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granitic gneiss Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Rhyolitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :25 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Ukjent Foldeakse Strøk/Fall :50 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet pga. av regulering av Holden, og det er ikke foretatt røskingsarbeider. Mineraliseringen opptrer som en 60 m mektig båndet granittisk gneis (varierer fra fin- til middelskornet) med basiske bånd, og fører svovelkis, magnetitt og spor av kobberkis. Ertsen er anriket i smale bånd og striper i både granittisk gneis (prøve 02) og basiske bånd (prøve 01, 03 og 04). Granat er vanlig og opptrer også i bånd i begge bergartstyper.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0231.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Mafic band of gneiss with hornblende+garnet+pyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0231.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Granitic gneiss with pyrite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0231.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Mafic band with magnetite, pyrite and chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0231.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Biotite rich band of gneiss with magnetite, pyrite and chalcopyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 018 Stuvågfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0231.01 Fastfjell 118 160 525 16 7 1.8 5.0
NT0231.02 Fastfjell 187 177 251 14 6 .9 4.0
NT0231.03 Fastfjell 236 61 68 41 8 .1 4.0
NT0231.04 Fastfjell 136 59 79 23 7 .2 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0231.01 3.0 3.0 2 .9 2 2.00 2 9 .75
NT0231.02 2.0 2.0 2 .2 3 3.00 2 4 .62
NT0231.03 3.0 1.0 2 .2 23 18.00 2 2 15.53
NT0231.04 1.0 1.0 3 .3 70 1.00 2 2 .18
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0231.01 40 28 345 2.60 1.00 5.00 1 3.0 6.00
NT0231.02 39 15 383 7.19 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NT0231.03 137 30 313 6.39 1.00 5.00 1 2.0 4.00
NT0231.04 175 12 341 3.73 1.00 5.00 1 2.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0231.01 2
NT0231.02 5
NT0231.03 2
NT0231.04 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse