English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 026 Kalklavtind
(Objekt Id: 2192)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402732 m. Nord: 7240958 m.
Lengdegrad: 12.9154270 Breddegrad: 65.2772240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvetaking
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 273 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :34 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :90 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 800 moh. og omtrent 200 m rett nord for trig.punktet på Kalklavtinden (932 moh.). Den ligger på oversiden av en stor snøfonn (aug. -94) som er dannet hvor to dalsøkk (ØNØ-VSV/NNV-SSØ) fylt med snø løper sammen. Forekomsten er tidligere mutet, men det finnes ingen rapporter som omhandler forekomsten. Mineraliseringen opptrer i grovkornet grålig toglimmergranitt som fører 0,1-1,5 m brede skjærsoner som inneholder skjærdeformerte kvartsårer (0,5-1 cm brede). Den mineraliserte del av sprekkesystemet er ca. 75 m langt, opptil 5 m bredt og har strøk/fall: 273/85. Arsenkis finnes som sprekkebelegg, tynne semimassive årer og disseminasjon. Arsenkisårene kan være omgitt av svovelkisdisseminasjon. Det opptrer dessuten serisitt-svovelkisomvandlete soner langs noen av sprekkene. Den grå granitten får generelt en mer rødlig farge i de mineraliserte partier. I den østlige halvdel av sprekkesystemet opptrer et sett av yngre stilbitt-kalkspatfylte sprekker (5 m bred sone).

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3931 26,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 403182 m. Nord: 7240848 m.
Lengdegrad: 12.9251410 Breddegrad: 65.2763700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0066.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys grå granitt med aspy-fylte sprekker omgitt av diss. py (0,5-1 mm).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0066.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm bred py(3 mm)-diss. sone omgitt av lys grå svakt serisittomvandlet granitt (10 mm). Rødlig uomvandlet granitt fører lokalt aspy-belagte stikk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0066.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. aspy-korn (1 mm) og korte aspy-fylte sprekker i rødlig granitt grovk.granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse