English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 007 Bogadalsdelet
(Objekt Id: 2195)
(Sist oppdatert: 21.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397222 m. Nord: 7224978 m.
Lengdegrad: 12.8093230 Breddegrad: 65.1322700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden A/B

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Andre
Strøk/Fall: 310 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :338 / 49 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble funnet i perioden 1935-36 da Boliden A/B undersøkte området. Den betegnes Buadalsvattendelaren (sørlige sone) av Kautsky (1936). Den ligger på nordøstkanten av et lite skar i nordvest-hellingen av fjellryggen mellom Ringvatn og øverste del av Bogadalen, og ca. 250 m øst for delet mellom Oksdalen og Bogadalen. Skaret, som har retning N144Ø, fører langs kanten en svakt buktende skjærsone (305/55-317/65) som er ca. 15 m bred og som er blottet over en strekning på ca. 30 m. Skjærsonen omfatter et relativt tett sett (1-3 pr. m) av parallelle skjærsprekker og tynne breksjeårer som kan følges noen meter langs strøket før de forsvinner eller forgrenes og bindes sammen med andre nærliggende skjærsprekker. Sprekkene fører belegg eller massive årer av arsenkis som stedvis er sammenvokst med litt gull. Arsenkis-årene og -sprekkene er utviklet i en grå kvartsmonzonitt/granodioritt som lokalt blir bleket langs kanten av årene. Denne bleking skyldes nedbryting av biotitt og vekst av muskovitt. En mindre mineralisering (skrenten) opptrer ca. 100 m mot SV hvor vertsbergarten er en leucocratisk muskovittgranitt. Intrusivene utgjør faser av Oksdal granittmassiv.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 sider
Abstrakt:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bua12 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 mm brede arsenkisårer i svakt bleket biotittførende granodioritt.
Bua13 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 mm brede arsenkisårer i svakt bleket biotittførende granodioritt, men med litt blyglans og i mer grovkornet granodioritt.
Bua14 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hårtynne til 1 mm brede arsenkisårer i grå granodioritt.
Bua15 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm brede arsenkisårer i granodioritt.
Bua16 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm brede arsenkisårer i granodioritt.
Bua17 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm brede arsenkisårer i granodioritt.
Bua18 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm brede arsenkisårer i gråhvit bleket granodioritt.

Navn på lokalitet: Skrenten
(Objekt Id: 3036 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 397282 m. Nord: 7224888 m.
Lengdegrad: 12.8106670 Breddegrad: 65.1314820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bua19 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 3 mm brede arsenkisfylte sprekker i lys grovkornet muskovittgranitt som dels er epidotisert langs tynne epidot- ± kvartsårer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse