English version
MALMDATABASEN
Registrering 1816 - 003 Forvika
(Objekt Id: 2199)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 383612 m. Nord: 7290398 m.
Lengdegrad: 12.4634530 Breddegrad: 65.7141560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 350 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :350 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :28 / 50 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Anvisningen forekommer ca. 150 m rett øst for ferjeleiet ved Forvika og på vestbredden av et oppdemmet vannmagasin med diameter på ca. 15 m. Mineraliseringen, som opptrer 100 m vest for kontakten til Andalshatten pluton, omfatter disseminerte striper og sprekkefyllinger av Sb-sulfosalter (boulangeritt ifølge Raade, 1971) langs kanten av en opptil 1,3 m bred gang av melkekvarts med strøk N350Ø. Den kiler ut etter ca. 10 m mot nord og fortsetter videre nordover langs en liten fordypning, sannsynligvis sprekkesone. Etter 5 m i sørlig retning forandrer den strøk til N33Ø som er subparallelt med omgivende kalkglimmerskifres foliasjon. Gangen kan spores bare 5-7 m mot SV. Den mineraliserte delen av gangen inneholder også sprekkefyllinger og druseromsfyllinger av svovelkis. Bare lokalt overlapper Sb- og svovelkis-mineraliseringen. Elvebakken Sb-forekomst, som er beskrevet av Carstens (1937), skal opptre langs en 250 m lang og 0,3-0,6 m bred kvartsgang med strøk/fall: 15-20/80. Foruten Sb-sulfider og svovelkis skal den også inneholde magnetkis og kobberkis. Det må derfor antas at Vannmagasingangen ikke er identisk med Elvebakken forekomst selv om det er mulig at den representerer enden av Elvebakken gangsystem. 30 m nord for vannmagasinet, ved enden av en gjengrodd gårdsvei, ligger det mange store malmblokker som kan svare til Carstens beskrivelse av malmen. Områdets kalkglimmerskifer med tynne innlagringer av marmor er tett bevokst med gress og urter, og det er derfor ikke lett å finne tynne kvartsganger. En mulighet er at vannmagasinet representerer et gammelt dagbrudd.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089803 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skyer av Sb-sulfosalter, årer og aggregater i kvarts.
39/9089804 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-diss. i fragmentert kvarts med hulrom
39/9089805 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sb-sulfosalter, årer og aggregater i kvarts.
39/9089806 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sb-sulfosalter, årer og aggregater i kvarts.
39/9089807 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørke grå uregelmessige partier i melkekvarts som fører py-diss.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse