English version
MALMDATABASEN
Registrering 1816 - 005 Vottvika
(Objekt Id: 2201)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 378842 m. Nord: 7277568 m.
Lengdegrad: 12.3713070 Breddegrad: 65.5974070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 330 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Porfyrisk granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
447 mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :330 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I veiskjæringene langs Vottvika, 2,5 km nord for ferjeleiet i Andalsvågen finnes det flere kvartsårer og skjærsoner med litt magnetkis i den porfyriske granodioritten. Den gullførende kvartsgangen (Vottvika 2 - hovedforekomst, påvist av NGU) på sørsiden av Vottvika er 10-15 cm tykk og fører mørke striper parallelt ganggrensen. Stripene fører uregelmessig disseminasjon av magnetkis. Analysene antyder tilstedeværelse av sulfosalter og scheelitt. 50 m lenger sør forekomer en rusten skjærsone som er omgitt av en rusten og porøs granodioritt. Langs sonen opptrer svarte kataklasitt-årer og kvartslinser med litt magnetkis (Vottvika, anv. 3). På nordsiden av Vottvika er granodioritten gjennomsatt av svarte, finkornete årer (kataklasittårer) med litt diseminert magnetkis (Vottvika, anv. 1). I veiskjæringen ved Andalsvågen ferjeleie opptrer magnetkis-ankerittårer (str./fall: 216/70) omgitt av serisittomvandlet porfyrisk granodioritt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089646 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grå porfyrisk granodioritt med svarte (1-5 mm brede) kataklasittårer med litt disseminert po.
39/9089647 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skjærdeformert rusten kvartsgang og svarte kataklasittårer i porfyrisk granodioritt.
39/9089648 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten oppsprukket granodioritt i heng av forrige pr.
39/9089649 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Oppsprukket kvartsgang med rustne druserom og mørk grønne sprekkebelegg og aggregater.
39/9089808 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsåre i porfyrisk granodioritt med svarte kataklasittårer som fører po.
39/9089809 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 mm bred brunlig ankeritt-åre med litt magnetkis i 10 cm kvartsgang.

Navn på lokalitet: Vottvika, anv. 1
(Objekt Id: 3793 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 378832 m. Nord: 7277768 m.
Lengdegrad: 12.3709090 Breddegrad: 65.5991950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Vottvika, anv. 3
(Objekt Id: 3794 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 378802 m. Nord: 7277478 m.
Lengdegrad: 12.3705220 Breddegrad: 65.5965850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Andalsvågen
(Objekt Id: 3795 5,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 379602 m. Nord: 7275428 m.
Lengdegrad: 12.3897000 Breddegrad: 65.5785100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse