English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 609 Kvitblikk
(Objekt Id: 22068)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521904 m. Nord: 7471570 m.
Lengdegrad: 15.5099210 Breddegrad: 67.3597110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Kvartsitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.jan.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kvartsittbruddet er drevet i ca. 250 m lengde og har maksimal avsenkning 10-15 m. Det er biltt drevet som industrimineralforekomst. Største bredde er ca. 60 m,- denne avtar gradvis mot begge ender. Kvartsittsonen ligger mellom soner av glimmerskifer både i heng og ligg. De øverste 2-3 m av kvartsitten er sterkt kisholdig og ubrukbar som murestein, mens ca. 5 m ned mot ligg-skiferen ser brukbart ut med tanke på murestein. Det er noe variasjon i lagenes tykkelse, men ligger stort sett i området 10-20 cm. Ved eventuell drift vil imidlertid bergartens fall være ugunstig idet den faller motsatt terrengets fall og derfor raskt vil skape problemer med mye overfjell. Glimmerskiferen i liggen under kvartsitten ser også interessant ut. Et anselig areal mørk, glinsende skifer fri for sprekker ligger blottlagt her. Det er ikke drevet ned i denne skiferen, og således umulig å avgjøre spaltetykkelse eller kvalitet, men den burde være aktuell enten som heller eller murestein.
Beliggenhet
Det aktuelle området er et kvartsittbrudd med driftshvile akkurat på kommunegrensa mellom Fauske og Sørfold. Bruddet ligger 300 m vest for RV 81.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kvartsittbruddet sett mot sør"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse