English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 003 Øksnesheia
(Objekt Id: 2221)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498983 m. Nord: 7641366 m.
Lengdegrad: 14.9747140 Breddegrad: 68.8834500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Røsking

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 290 / 60 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm): < 3
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Metagabbro %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :290 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble mutet ca. 1900 og undersøkelsesarbeide satt igang av et svensk firma. Det er røsket på to mineraliseringer i den overdekte syd-skråningen av Øksnesheia. Hovedskjerpet ligger 310 m.o.h. og er en ca. 6x6m2 og 6m dyp skjæring i den bratte skråningen (60m2 tipp). Den fattige mineraliseringen er ca. 8m mektig og består av magnetitt- ilmenittdisseminert finkornet dioritt (prøve 01 og 02). Denne har endel bånd på opptil 0.5m mektighet, men vanligvis 5-10cm, av semimassiv magnetitt - ilmenitt (prøve 03 og 04). Foliasjon er 290/60.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0095.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. dioritt med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0095.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. dioritt med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0095.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. dioritt med semimassiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0095.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. dioritt med semimassiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3081 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498823 m. Nord: 7641676 m.
Lengdegrad: 14.9707310 Breddegrad: 68.8862300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 425 m.o.h., og er en 20x5m2 og 4m dyp nord-syd gående røskegrøft (70m3 tipp). Den er gjenrast og blotning ses ikke. I tippmaterialet ses rødlig middelskornet granittisk gneis med cm mektige bånd av massiv magnetitt-ilmenitt (prøve 05). Prøve 06 er av et 5cm mektig massivbånd. Det er også endel stuffer av samme finkornete dioritt med magnetitt- ilmenittdisseminasjon (prøve 07) som i nedre røsk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0095.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. granittisk gneis med massivbånd av mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0095.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0095.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. dioritt med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 003 Øksnesheia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0095.01 Fastfjell -16 -32 -81 19 41 -16.2 1.0
NO0095.02 Fastfjell 22 42 -81 20 42 -16.2 1.0
NO0095.03 Fastfjell -16 48 105 17 39 -16.2 1.0
NO0095.04 Fastfjell 17 -32 -81 34 -32 -16.2 4.0
NO0095.05 Fastfjell -16 -32 -81 40 80 -16.2 2.0
NO0095.06 Fastfjell -16 -32 -81 34 77 -16.2 1.0
NO0095.07 Fastfjell 39 17 14 22 42 -1.0 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0095.01 3.0 3.0 -20 -16.2 40 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.02 3.0 3.0 -20 -16.2 40 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.04 3.0 3.0 -20 -16.2 628 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.05 3.0 3.0 -20 -16.2 42 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.06 3.0 3.0 -20 -16.2 30 -16.20 -20 -20 -20
NO0095.07 3.0 3.0 -20 -1.0 101 1.57 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0095.01 .12 257 -16 302 12.50 -30.00 -30.00 -32.4 58.00
NO0095.02 .12 143 -16 329 8.36 -30.00 -30.00 -32.4 70.90
NO0095.03 .10 235 -16 372 11.80 -30.00 -30.00 -32.4 44.20
NO0095.04 .13 350 -16 499 16.40 -30.00 -30.00 -32.4 39.10
NO0095.05 .11 505 -16 207 23.80 -30.00 -30.00 -32.4 53.20
NO0095.06 .10 591 -16 231 27.70 -30.00 -30.00 -32.4 67.80
NO0095.07 .11 140 -1 101 10.60 -30.00 -30.00 5.8 4.97
------------------
Prøvenr. B*
NO0095.01 -81
NO0095.02 -81
NO0095.03 -81
NO0095.04 -81
NO0095.05 -81
NO0095.06 -81
NO0095.07 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse