English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 008 Klubbskjæret
(Objekt Id: 2226)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 496713 m. Nord: 7631716 m.
Lengdegrad: 14.9185730 Breddegrad: 68.7968870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet på sørenden av en ca. 15x10m stor holme. Over havnivå er blottet 4m mektig massiv, grovkornet amfibolitt med finkornet magnetittdisseminasjon (prøve 03) med finkornige lag på opptil 10cm mektighet av massiv - semimassiv magnetitt (prøve 01 og 02). Over ligger en veksling av lyse, sure og mer basiske, amfibolførende tuffer (?) med magnetkis- kobberkisdisseminasjon. Disse ligner, og har en mulig sammenheng med sulfidmineraliseringen ved Skolteneset.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0100.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0100.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0100.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. amfibolitt med mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 008 Klubbskjæret

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0100.01 Fastfjell 106 51 15 12 23 -1.0 3.0
NO0100.02 Fastfjell 46 -32 -81 -16 -32 -16.2 1.0
NO0100.03 Fastfjell 27 -32 -81 -16 -32 -16.2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0100.01 4.0 5.0 -20 -1.0 1 5.43 -20 -20 -20
NO0100.02 4.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0100.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0100.01 .41 61 6 869 11.90 -30.00 -30.00 4.1 6.12
NO0100.02 .13 41 -16 1810 12.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0100.03 .12 24 -16 1790 8.08 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0100.01 -5
NO0100.02 -81
NO0100.03 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse