English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 010 Finberget
(Objekt Id: 2228)
(Sist oppdatert: 20.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498663 m. Nord: 7629686 m.
Lengdegrad: 14.9669110 Breddegrad: 68.7786980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1901 Røsking
1904 - 1905 Geofysikk
1968 - 1968 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 300 / 50 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :300 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående på toppen av en fjellrygg 110 m.o.h. Her er det en 10 m lang nord-sørgående avblotningsgrøft med en vannfylt grop 12 m mot øst, samt at det er røsket bort litt overdekke imellom. Over en mektighet på ca. 8 m i finkornet granittisk gneis er det minst 5 massive Fe-Ti oksydbånd (prøve 03, 04 og 05) fra 20 cm opptil 2.5 m mektige. Mineraliseringen, som inneholder noe svovelkis og kobberkis, er båndet med alternerende bånd av finkornet og middelskornet Fe-Ti oksyd som igjen veksler med kvartsrike lag. Prøve 01 er finkornet granittisk gneis fra liggen, mens prøve 02 er middelskornet granittisk gneis (biotitt og litt amfibol) med Fe-Ti oksyd disseminasjon fra malmsonen. Strøket dreier fra 300/50 i røskegrøften til 330/60 mot hengen av mineraliseringen noen m mot øst. Det er mulig at dette skyldes en foldeombøyning, noe som magnetometerkartet kan antyde.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Hovland, R. , 1968
Finberget ilmenittforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4418;3 sider
Abstrakt:
Forekomstene ligger på vestsiden av Skjellfjorden i Sortland. Malmen ser ut til å være en meget rik ilmenitt-magnetitt-malm som ligger i en lys, anorthosittisk bergart. Magnometermålinger viser at malmen har et meget begrenset omfang.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0102.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. granittisk gneis fra liggen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0102.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. granittisk gneis med Fe-Ti-oks.diss. fra malmsonen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0102.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv Fe-Ti-oksyd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0102.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv Fe-Ti-oksyd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0102.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv Fe-Ti-oksyd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 010 Finberget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0102.01 Fastfjell 16 57 -5 15 47 -1.0 2.0
NO0102.02 Fastfjell 13 6 -5 3 5 -1.0 3.0
NO0102.03 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 13.0
NO0102.04 Fastfjell 58 -32 -81 -16 -32 -16.2 15.0
NO0102.05 Fastfjell 35 -32 -81 -16 -32 -16.2 14.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0102.01 3.0 3.0 -20 -1.0 190 4.18 -20 -20 -20
NO0102.02 3.0 3.0 -20 -1.0 26 1.23 -20 -20 -20
NO0102.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 20
NO0102.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0102.05 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0102.01 .01 115 192 128 2.67 -30.00 -30.00 20.4 12.80
NO0102.02 .03 41 34 30 1.19 -30.00 -30.00 16.4 8.47
NO0102.03 .02 24 -16 38 18.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0102.04 .50 -16 -16 161 10.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0102.05 .09 32 23 137 13.20 -30.00 -30.00 85.6 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0102.01 -5
NO0102.02 -5
NO0102.03 -81
NO0102.04 -81
NO0102.05 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse