English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 012 Barkestad
(Objekt Id: 2230)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 491423 m. Nord: 7634066 m.
Lengdegrad: 14.7873120 Breddegrad: 68.8178500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1903 - 1905 Geofysikk
1907 - 1908 Geofysikk
1935 - 1935 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): 1 - 3
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet i to små nes i sjøkanten. Ved UTM 491490 7634270 er nesten hele det blottlagte arealet på 20x15m magnetitt-ilmenittdisseminert, middels til grovkornet, lite foliert gabbro (prøve 01) med opptil 1m mektige ganger av middelskornet massiv (prøve 02 og 03) og semimassiv (prøve 04) magnetitt - ilmenitt med noe magnetkis og kobberkis. De har forskjellige retninger, og er både flattliggende og steile. Ved UTM 491700 7634410 er mektigheten på mineraliseringa 4-5m, med magnetitt- ilmenittdisseminert gabbro med bånd/linser av massiv middelskornig magnetitt - ilmenitt (prøve 05). I fjæra er den mektigste massivgangen minst 1.5m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "10x"
Foto nr. 2 viser "50x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0104.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet gabbro med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0104.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-cpy-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0104.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-cpy-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0104.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. semimassiv mt-ilm-cpy-po-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3083 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 491633 m. Nord: 7634206 m.
Lengdegrad: 14.7925080 Breddegrad: 68.8191120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 491700 7634410 er mektigheten på mineraliseringa 4-5m, med magnetitt- ilmenittdisseminert gabbro med bånd/linser av massiv middelskornig magnetitt - ilmenitt (prøve 05). I fjæra er den mektigste massivgangen minst 1.5m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0104.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 012 Barkestad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0104.01 Fastfjell 18 12 7 19 13 -1.0 1.0
NO0104.02 Fastfjell 37 -32 -81 83 110 -16.2 1.0
NO0104.03 Fastfjell 49 -32 89 94 118 -16.2 1.0
NO0104.04 Fastfjell 71 35 -81 69 112 -16.2 2.0
NO0104.05 Fastfjell 37 -32 -81 53 62 -16.2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0104.01 3.0 3.0 -20 -1.0 306 -1.00 -20 -20 -20
NO0104.02 3.0 3.0 -20 -16.2 48 -16.20 -20 -20 -20
NO0104.03 3.0 3.0 -20 -16.2 95 -16.20 -20 -20 -20
NO0104.04 3.0 3.0 -20 -16.2 334 -16.20 -20 -20 -20
NO0104.05 3.0 3.0 -20 -16.2 334 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0104.01 .19 248 17 111 5.88 -30.00 -30.00 65.0 -1.00
NO0104.02 .43 1180 132 183 20.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0104.03 .60 1180 148 192 20.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0104.04 .76 413 44 169 8.65 -30.00 -30.00 75.9 -16.20
NO0104.05 .37 486 40 161 8.65 -30.00 -30.00 98.3 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0104.01 -5
NO0104.02 -81
NO0104.03 -81
NO0104.04 -81
NO0104.05 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse