English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 013 Vinje
(Objekt Id: 2231)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 490593 m. Nord: 7634326 m.
Lengdegrad: 14.7667050 Breddegrad: 68.8201550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 40 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :220 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående langs en nord-øst gående rygg 40-50 m.o.h. Det er foretatt endel avblotning og litt sprengning, men mineraliseringen er lite blottet. Iflg. Poulsen (1936) er det to, muligens tre malmganger/- linser. Den øverste skal være 80-90m lang og 12-15m bred. Jeg fant den største mektigheten av massiv magnetitt ilmenitt med noe sulfid til å være ca. 2m (prøve 02) og en smalere gang på 30cm mektighet (prøve 01). Gangene har skarpe kontakter til middelskornet, foliert gabbro med magnetitt - ilmenitt og noe magnetkis- og kobberkisdisseminasjon (prøve 04) med mindre dominerende partier av semimassiv magnetitt - ilmenitt (prøve 03). Massivgangene er parallelle med foliasjonen (220/40).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0105.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0105.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0105.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. gabbro med semimassiv mt-ilm-po-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0105.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. gabbro med diss. av mt-ilm-po-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse