English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1507 - 603 Storhaugen
(Objekt Id: 22322)
(Sist oppdatert: 02.05.2011)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ålesund (1507)
Kart 1:50000: Brattvåg (1220-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 376095 m. Nord: 6942720 m.
Lengdegrad: 6.5868440 Breddegrad: 62.5944330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 02.mai.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en rødlig granittisk gneis med gode spalte-egenskaper, samme bergart som i bruddet ved Hovset på andre sida av fjorden. Her ved Storhaugen er det produsert gatestein til Ålesund, og bruddet var i drift til ut på 1950-tallet.
Beliggenhet
Bruddet ligger på vestsiden av Vatnefjorden, ca. 4 km fra Vatne i bunnen av fjorden. Fjorden blir adskillig bredere her, og strandlinja forbi bruddet nord for Storhaugen går øst-vest. Bruddet er ikke befart; det er plottet av Oddvar Longva ved hjelp av Norge i 3D.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse