English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 017 Sørvågmælen
(Objekt Id: 2235)
(Sist oppdatert: 05.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507483 m. Nord: 7643516 m.
Lengdegrad: 15.1862870 Breddegrad: 68.9026320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fra Sørvågmælens NØ-side forløper en 6-8m mektig rustsone i omlag samme høyde, 210m.o.h., rundt N-siden og fortsetter på V-siden. Det er flere steder tegn på avrøskningsarbeider. Rustsonen består av finkornet glimmergneis med lag av kvartsrik glimmergneis/kvartsitt med finfordelt magnetkis-disseminasjon. På NØ-siden (ved UTM 507770 7643630) er det bare svak magnetkis-disseminasjon (prøve 01), mens det på V-siden (hovedforekomst) er ett (eller fler?) lag/linser av 0.5m mektighet med massiv finkornet magnetkis med små (1-3mm) kuler av kvarts og sannsynligvis sideberg (durchbewegung, prøve 03) og semimassiv magnetkis i kvartsittisk glimmergneis i den rustne glimmergneisen med magnetkis-disseminasjon (prøve 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0109.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. glimmergneis med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0109.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0109.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po i kvartsittisk gl.gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4191 17,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507703 m. Nord: 7643426 m.
Lengdegrad: 15.1917560 Breddegrad: 68.9018180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0109.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. glimmergneis med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 017 Sørvågmælen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0109.01 Fastfjell 168 43 -3 26 59 .3 32.0
NO0109.02 Fastfjell 141 123 4 29 77 .6 9.0
NO0109.03 Fastfjell 215 43 12 124 300 1.3 32.0
NO0109.04 Fastfjell 251 84 5 132 297 1.1 21.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0109.01 4.0 -3.0 -5.0 307 -.2 27 9.00 -2 -2
NO0109.02 4.0 7.0 -5.0 50 -.2 35 11.00 -2 -2
NO0109.03 4.0 23.0 -5.0 36 1.2 11 26.00 -2 3
NO0109.04 3.0 11.0 -5.0 29 .8 12 23.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0109.01 4.00 102 64 271 7.00 4.00 -5.00 -2 9.0
NO0109.02 4.06 144 91 420 6.32 2.00 -5.00 -2 10.0
NO0109.03 15.64 121 50 1242 21.70 2.00 -5.00 -2 8.0
NO0109.04 15.78 135 55 303 22.78 2.00 -5.00 -2 10.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0109.01 9.00 6
NO0109.02 9.00 4
NO0109.03 6.00 -3
NO0109.04 3.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse