Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 301 Bryggfjelldalen
(Object Id: 22390)
(Last updated: 30.05.2011)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449021 m. North: 7322284 m.
Longitude: 13.8759980 Latitude: 66.0172060
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
I. Lindahl samplet inn 2 prøver av kalk fra Bryggfjelldalen, uten noen nærmere beskrivelse av forekomsten. analysene viser relativt bra kalk, men ingen annen informasjon er kjent

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Name of Sample point: 84
(Object Id: 22391 301,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449079 m. North: 7322280 m.
Longitude: 13.8772790 Latitude: 66.0171730
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, ingen annen informasjon er kjent

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
84 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 85
(Object Id: 22392 301,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448720 m. North: 7322610 m.
Longitude: 13.8692130 Latitude: 66.0200750
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, ingen annen informasjon er kjent

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
85 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 301 Bryggfjelldalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
84 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
85 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
------------------
Sample No. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
84 2 -2.00 7 -0 26 .03 1830.0 1.1 -4
85 6 -2.00 6 -0 18 .01 1640.0 0.6 -4
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
84 1.42 9.70 1 -1 -0 -400 4050 -40 -500
85 1.12 8.40 1 1 -0 -400 3600 -40 -500
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
84 190 -200 ###### 0.33 5
85 163 -200 ###### -0.20 6


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway