English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 618 Finna øvre
(Objekt Id: 22493)
(Sist oppdatert: 19.09.2011)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 499805 m. Nord: 6862520 m.
Lengdegrad: 8.9962900 Breddegrad: 61.8953310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er det nest største av Finna-bruddene og dekker et areal på ca. 3 mål. Skiferen er som i de andre bruddene, granatglimmerskifer, og takskifer har vært hovedproduktet. I bakkant er bruddveggen ganske høy, 20-30 m, så store masser er sprengt ut.
Beliggenhet
Bruddet er det sydligste av Finna-bruddene, og adkomsten til bruddet er via en gressbevokst vei som tar av fra skogsveien i lia mot syd. Årets vårflom hadde ødelagt veien, slik at betydelig arbeid kreves før den er kjørbar igjen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Skiferhelle i bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
515618 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse