English version
MALMDATABASEN
Registrering 1867 - 001 Sunnan
(Objekt Id: 2253)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487373 m. Nord: 7634986 m.
Lengdegrad: 14.6867630 Breddegrad: 68.8259460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): 1 - 3
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det ble skjerpet på mineraliseringen ved århundreskiftet i regi av Chr. Anker. I 1935 ble den igjen mutet. I en steil skrent ved UTM 487440 7635190 har et nord-øst sør-vest gående, 3-4m mektig rustbånd utgående. Det er middelskornet gabbro med litt svovelkis-magnetkis-disseminasjon (prøve 01). I denne er et bånd på opptil 0.5m mektighet med opptil 10cm mektige linser av semimassiv magnetitt- ilmenittmineralisering(prøve 02). Dette antas å være den av Poulsen (1936) beskrevne mineralisering. Han nevner også to andre mineraliseringer som han antar tilhører samme malmgang: En med utgående nær toppen av Tåa i en høyde av 430 m.o.h., som en 0.6m bred og 50-60m lang gang. 320 m.o.h. er det også en liten malmblotning. I fjæra, ved UTM 487680 7635390, ble det funnet endel små blokker med massiv middelskornig magnetitt- ilmenittmineralisering (prøve 03).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0110.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. gabbro med py-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0110.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. gabbro semimassiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3971 1,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 487613 m. Nord: 7635186 m.
Lengdegrad: 14.6926920 Breddegrad: 68.8277500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0110.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 001 Sunnan

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0110.01 Fastfjell 134 22 14 34 33 -1.0 15.0
NO0110.02 Fastfjell 79 -32 -81 33 40 -16.2 21.0
NO0110.03 Fastfjell -16 -32 -81 34 99 -16.2 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0110.01 3.0 4.0 -20 -1.0 101 1.67 -20 -20 -20
NO0110.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0110.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0110.01 .50 156 649 146 6.75 -30.00 -30.00 39.1 -1.00
NO0110.02 .18 621 443 102 8.19 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0110.03 .12 1270 256 143 20.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0110.01 -5
NO0110.02 -81
NO0110.03 -81


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse