English version
MALMDATABASEN
Registrering 1867 - 006 Naustvika
(Objekt Id: 2259)
(Sist oppdatert: 23.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481053 m. Nord: 7624246 m.
Lengdegrad: 14.5320130 Breddegrad: 68.7292660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 325 / 75 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :325 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 481120 7624450 er det utsprengt litt i en skrent i en 3-4m mektig mineralisering med impregnasjon av magnetitt- ilmenitt og litt svovelkis i middelskornet granittisk gneis (prøve 03 og 04), med enkelte, opptil 1-2dm mektige bånd av massiv Fe-Ti oksyd (prøve 02). Utenfor malmsonen er det også litt magnetitt, ilmenitt og svovelkis disseminasjon i den middelskornige granittiske gneisen (prøve 01 fra ligg) samt enkelte mm mektige bånd. Sidesteinen er lite foliert, men båndet middelskornet/finkornet, og gjennomsatt av smale, flattliggende granittiske ganger. Ved UTM 481160 7624540, i sjøkanten, er det en 5m mektig sone med magnetitt- ilmenittdisseminert granittisk gneis. I sjøkanten ved UTM 481230 7624540 er det magnetitt- ilmenittdisseminert granittisk gneis (prøve 05) over 5m mektighet, inkludert cm-mektige massive magnetitt- ilmenittbånd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0116.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gran. gneis med mt-ilm-py-diss. fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0116.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-ilm-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0116.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gran. gneis med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0116.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gran. gneis med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3973 6,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481163 m. Nord: 7624336 m.
Lengdegrad: 14.5347130 Breddegrad: 68.7300810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0116.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gran. gneis med mt-ilm-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 006 Naustvika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0116.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 10.0
NO0116.02 Fastfjell 52 -32 -81 21 -32 -16.2 13.0
NO0116.03 Fastfjell 102 -32 -81 -16 -32 -16.2 17.0
NO0116.04 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 6.0
NO0116.05 Fastfjell 1210 400 164 206 516 -16.2 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0116.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0116.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0116.03 3.0 3.0 -20 -16.2 59 -16.20 -20 -20 -20
NO0116.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0116.05 3.0 3.0 -20 -16.2 933 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0116.01 .15 32 -16 84 18.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0116.02 .25 41 -16 76 15.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0116.03 .43 46 39 184 10.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0116.04 .03 32 -16 91 14.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0116.05 .20 1530 1080 1210 78.40 -30.00 -30.00 337.0 159.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0116.01 -81
NO0116.02 -81
NO0116.03 -81
NO0116.04 -81
NO0116.05 -81


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse