English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 006 Mikkeltinden
(Objekt Id: 2261)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 504653 m. Nord: 7619376 m.
Lengdegrad: 15.1147120 Breddegrad: 68.6861940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 285 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart monzonittisk granulittgneis Sedimentær
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :285 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående på Mikkeltindens N- og V-side. 520m.o.h. (UTM 504720 7619580) er det en finkornet kvartsbåndet magnetitt-mineralisering (prøve 01 og 02) som er 6m mektig. Vekselbånding mellom kvartsitt og massiv magnetitt er i mm- (opptil 1cm)skala, overveiende finkornet, med enkelte bånd både av kvartsitt og magnetitt som er middelskornet. I ligg er det 1m mektig rusten kvartsitt. Sidebergart er monzonittisk granulittgneis. Mot NØ fortsetter mineraliseringen ned stupet, og mot SV forløper den minst 200m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0118.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0118.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 006 Mikkeltinden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0118.01 Fastfjell 11 3 7 -1 15 -.3 6.0
NO0118.02 Fastfjell 10 3 5 -1 12 -.3 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0118.01 -3.0 -3.0 -5.0 20 .9 2 4.00 -2 -2
NO0118.02 -3.0 -3.0 -5.0 12 .8 1 1.00 4 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0118.01 .05 3 10 88 32.34 2.00 -5.00 -2 21.0
NO0118.02 .03 1 7 57 30.29 -2.00 -5.00 2 10.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0118.01 6.00 -3
NO0118.02 5.00 -3


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse