English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 007 Koven
(Objekt Id: 2262)
(Sist oppdatert: 08.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509533 m. Nord: 7624596 m.
Lengdegrad: 15.2355080 Breddegrad: 68.7328840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Suprakrustaler Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Mineralbånding Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Båndet magnetittmalm forekommer blottet like SV for Kovannet og nær østenden av Lamarksvannet. Malmen er tilknyttet mafiske granulitter, amfibolitter, kalkstein, diopsidiske bergarter og serpentinitter. Begge steder er malmmektigheten ca. 1m og båndingen består av vekslende lag magnetitt og olivin/serpentin.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øines, H. , 1972
Anvisninger på kartblad SVOLVÆR.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4972;17 sider
Abstrakt:
Beskrivelse av div. malmanvisninger på kartblad SVOLVÆR.

Krogh, Erling J. , 1975
Petrografi og petrologi av høymetamorfe båndete jernmalmer i Lofoten - Vesterålen.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0119.05 Fastfjell
Prøvetaker: Mathiesen, C.O./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3974 7,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509533 m. Nord: 7624656 m.
Lengdegrad: 15.2355140 Breddegrad: 68.7334220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0119.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. mylonitt med musk.flak mellom malmsoner.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0119.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0119.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0119.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 007 Koven

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0119.01 Fastfjell 2 85 7 41 34 -1.0 3.0
NO0119.02 Fastfjell -16 180 -81 45 45 -16.2 7.0
NO0119.03 Fastfjell -16 177 -81 61 42 -16.2 1.0
NO0119.04 Fastfjell -1 30 -5 9 12 -1.0 3.0
NO0119.05 Fastfjell 145 -16 49 -8 -16 -8.2 58.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0119.01 3.0 3.0 -20 -1.0 466 1.94 -20 -20 -20
NO0119.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 29
NO0119.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0119.04 3.0 3.0 -20 -1.0 14 1.25 -20 -20 -20
NO0119.05 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0119.01 .00 30 12 1050 6.20 -30.00 -30.00 13.6 -1.00
NO0119.02 .01 195 -16 1050 19.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0119.03 .01 248 -16 1080 23.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0119.04 .00 19 8 1930 2.86 -30.00 -30.00 189.0 11.50
NO0119.05 .21 23 -8 92 11.00 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0119.01 50
NO0119.02 -81
NO0119.03 -81
NO0119.04 15
NO0119.05 -41


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse