English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 003 Guttjørnhaugen
(Objekt Id: 2264)
(Sist oppdatert: 05.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454732 m. Nord: 7262218 m.
Lengdegrad: 14.0224760 Breddegrad: 65.4792430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Litlfjelltangformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er "blottet" i skogsbilveiskjæring ca. 300m NØ for Guttjørna, 40m i høydeforskjell over Susendalsveien. Området er overdekket, og heller ikke i veiskjæringen nås fastfjell, men blokkmaterialet er lokalt. Det er gravd fram flere mineraliserte småblokker, som viser sulfidmineralisering både i finkornet dolomittmarmor og finkornet kvartsitt. Det kan synes som om mineraliseringen er bundet til kontakten mellom de to. Prøve 01 er mineralisert dolomittmarmor. Mineraliseringen opptrer mot kontakten til kvartsitt, og består av mm-mektige (opptil 5mm) bånd (både konkordante og diskordante) av finkornet svovelkis, sinkblende, blyglans og spor av kobberkis og malakitt. Prøve 02 er 10cm mektig finkornet semimassiv svovelkis, sinkblende og spor av blyglans og kobberkis i kvartsitt. Noen meter mot øst er det småblokker av finkornet karbonatholdig grønnskifer med svovelkis-disseminasjon, fra finkornet til opptil 2-3mm store krystaller (prøve 03). I veikanten ligger ei større rustblokk av mer usikker herkomst: Semimassiv svovelkis, magnetkis og noe kobberkis og arsenkis i finkornet karbonat-kvartsittbergart med noe tremolitt (04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0121.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomittmarmor med py-sl-ga-cpy-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0121.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsitt med semimassiv py-sl-ga-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0121.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. grønnskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0121.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-po-cpy i karbonat-kvartsittba.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse